Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις


4η Ενημερωτική Ημερίδα στην Κεφαλονιά

Η 4η Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου ΕΥΟΙΝΟΣ θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2019, 02.00 μ.μ. – 06.00 μ.μ. στην Κεφαλονιά, στο Αμφιθέατρο Γ. Αρσένη, Β κτίριο του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, Τ.Κ. 28100.

Το έργο ΕΥΟΙΝΟΣ με πλήρη τίτλο: «ΈξΥπνη επιλογή & διαχείριση πΟικιλιών οΊνου με χρήση τεχΝολογιών πληρΟφορικήΣ» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 και ειδικότερα της Δράσης: «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής»

Πρόγραμμα Ημερίδας


3η Ενημερωτική Ημερίδα στη Ζάκυνθο

Η 3η Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου ΕΥΟΙΝΟΣ θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2019, 12.00 μ.μ. – 04.00 μ.μ. στη Ζάκυνθο, στο κεντρικό αμφιθέατρο του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Μινώτου Γιαννοπούλου Παναγούλα, Τ.Κ. 29100, Ζάκυνθος.

Το έργο ΕΥΟΙΝΟΣ με πλήρη τίτλο: «ΈξΥπνη επιλογή & διαχείριση πΟικιλιών οΊνου με χρήση τεχΝολογιών πληρΟφορικήΣ» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 και ειδικότερα της Δράσης: «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής»

Πρόγραμμα Ημερίδας


2η Ενημερωτική Ημερίδα στην Κέρκυρα

Η 2η Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου ΕΥΟΙΝΟΣ στην Κέρκυρα θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου 2019, 11.30 π.μ. – 04.00 μ.μ. στην Κέρκυρα, στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Πληροφορικής, κτ. «Αρεταίος», ισόγειο, αίθουσα #2, Πλατεία Τσιριγώτη 7.

Το έργο ΕΥΟΙΝΟΣ με πλήρη τίτλο: «ΈξΥπνη επιλογή & διαχείριση πΟικιλιών οΊνου με χρήση τεχΝολογιών πληρΟφορικήΣ» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 και ειδικότερα της Δράσης: «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής»

Πρόγραμμα Ημερίδας


1η Ενημερωτική Ημερίδα στην Κέρκυρα

Η 1η Ημερίδα Ενημέρωσης του έργου ΕΥΟΙΝΟΣ έλαβε χώρα στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, 10.00 π.μ. – 05.30 μ.μ. στην Κέρκυρα, στους χώρους του Ιονίου Πανεπιστημίου, Τμήμα Ιστορίας, Αμφιθέατρο IΙ, Ιωάννου Θεοτόκη 72. Το έργο ΕΥΟΙΝΟΣ με πλήρη τίτλο: «ΈξΥπνη επιλογή & διαχείριση πΟικιλιών οΊνου με χρήση τεχΝολογιών πληρΟφορικήΣ» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 και ειδικότερα της Δράσης: «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της αγροδιατροφής»

Πρόγραμμα Ημερίδας