ΈξΥπνη επιλογή & διαχείριση πΟικιλιών οΊνου με χρήση τεχΝολογιών πληρΟφορικήΣ

 

H γεωργία ακριβείας είναι ένας ριζικά νέος τομέας της υπολογιστικής νοημοσύνης και αποτελεί ένα πραγματικά διεπιστημονικό εγχείρημα. Κατά συνέπεια, επιστήμονες, ερευνητές και εμπειρογνώμονες συμπληρωματικών δεξιοτήτων και εξειδίκευσης  πρέπει να συνεργαστούν για την ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων με στόχο την  εντατική ανακάλυψη  και αξιοποίηση δεδομένων που επιτρέπουν τη χρήση  τους  από χρήστες που δεν είναι κατά ανάγκην εκπαιδευμένοι επιστήμονες υπολογιστών.

Στο πλαίσιο της πρότασης ΕΥΟΙΝΟΣ, εστιάζουμε στην αμπελουργία ακρίβειας και θα λάβουμε υπόψη μας ένα σύνολο από βασικές παραμέτρους, οι οποίες συνοπτικά δύνανται να αποτυπωθούν στα ακόλουθα στοιχεία με σειρά σημαντικότητας: τοποθεσία & μικροκλίμα του αμπελώνα, ποιοτικά χαρακτηριστικά του  εδάφους, αποστράγγιση του εδάφους, οριοθέτηση/προσανατολισμός του αμπελώνα, προεργασία του εδάφους, επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας.

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-20Βαση Γνωσης

Ολοκληρωμένο σύστημα ακριβούς αμπελουργίας

 

Η συλλογή των περιβαλλοντικών δεδομένων για την εξαγωγή κάποιων άμεσων συμπερασμάτων και πρόταση βελτιωτικών ενεργειών αποσκοπώντας στην βέλτιστη διαχείριση και απόδοση των καλλιεργειών

Η υλοποίηση του έργου εμπλέκει συστήματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, δικτυακές δομές και μεθόδους μηχανικής γνώσης.

Περισσοτερα
Ολοκληρωμένο σύστημα ακριβούς αμπελουργίας
Μετεωρολογικοί σταθμοί

Μετεωρολογικοί σταθμοί

Ο σκοπός του έργου ΕΥΟΙΝΟΣ περιλαμβάνει την αποτύπωση των ευρύτερων περιβαλλοντικών συνθηκών στις επιλεγμένες καλλιέργειες και προνοείται με την υλοποίηση και εγκατάσταση ενός τυποποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης για την ακριβέστερη καταγραφή και πιστότητα των ζητούμενων μεταβλητών.

Πρωτότυπες Εδαφομετρητικές Συσκευές

H υλοποίηση του έργου διακρίνεται στην κατασκευή μιας παραμετροποιήσιμης συσκευή λήψης περιβαλλοντικών μεταβλητών που υποστηρίζει πρωτόκολλα επικοινωνίας με άλλες πλατφόρμες λογισμικού για το  διαμοιρασμό και την παρουσίαση των μετρήσεων.

Πρωτότυπες Εδαφομετρητικές Συσκευές

Πρότυποι αμπελώνες

Βασικό στάδιο του έργου αποτελεί η επιλογή των πιλοτικών καλλιεργειών/αμπελώνων. Βασικά κριτήρια επιλογής τους αποτελούν:

  • το αμπελουργικό ιστορικό
  • ο προσανατολισμός
  • το μικρο-κλίμα
  • η έκταση
Περισσοτερες πληροφοριες

Τοπικές Ποικιλίες

Απώτερος σκοπός του έργου είναι να εξαχθούν συγκεκριμένα συμπεράσματα αναφορικά με τις τοπικές Επτανησιακές ποικιλίες που ενδείκνυνται για την εκάστοτε περιοχή των καλλιεργειών-μοντέλων.

Επικοινωνία

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με το έργο "ΕΥΟΙΝΟΣ"

Phone :

26610-87756

Email :

hilab (at) ionio.gr

Address :

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής
Πλ. Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 49132, Κέρκυρα, Ελλάδα